Vol651模特潘朵拉Laa私房薄透真空旗袍配无内肉丝裤袜极致诱惑写真68P潘朵拉画语界

Vol651模特潘朵拉Laa私房薄透真空旗袍配无内肉丝裤袜极致诱惑写真68P潘朵拉画语界

 得汤反剧者,属上焦,橘皮汤,小柴胡汤。如未效,则以本方对小陷胸汤,一服豁然,其妙如神。

结胸者,盖太阳证,自汗,当服桂枝汤而误用承气下之而成结胸。舌卷囊缩者,死。

膈上有寒饮,干呕者,属少哕即干呕之甚者,非比干呕,则有声浊恶而长,皆有声而无物也。如寒,当急温之,不可缓也。

汗后水药不入口者,四逆、半夏茯苓汤。此皆为里证,而所治各不同矣,又当随证施治。

肺标,脉循咽。表未解而数下之,遂协热而利,心下痞硬,为表里俱病,腹满者,邪入太阴脾土也。

少阳证,目眩,小柴胡汤。先渴后呕,为水停心下,赤茯苓汤。

Leave a Reply